وزیر خارجه فرانسه در حالی که امروز در بروکسل رهبران اروپا و ترکیه درباره بحران مهاجران تشکیل جلسه می دهند خواستار بازنگری سیاست درهای باز در اروپا شد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از فاکس نیوز، وزیر خارجه فرانسه در حالی که امروز در بروکسل رهبران اروپا و ترکیه درباره بحران مهاجران تشکیل جلسه می دهند خواستار بازنگری سیاست مزهای باز در اروپا شد.

«ژان مارک آیرو» وزیر خارجه فرانسه ضمن ابراز امیدواری در خصوص توافق اروپا و ترکیه درباره بحران مهاجران گفت امیدوارم ترکیه و اروپا درباره چگونگی کنترل بحران مهاجران به توافق برسند و اروپا هم باید درباره سیاست مرزهای باز بازنگری کند.

وی گفت سیاست مرزهای باز اروپا برای برخورد با بحران های سنگین انسانی تهیه نشده است و باید مورد بازنگری قرار گیرد.