بنیاد ملی نخبگان از برگزیدگان بخش بین الملل بیست و نهمین جشنواره بین المللی خوارزمی حمایت می کند.

به گزارش پرس شیعه؛ پرویز کرمی، مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در حاشیه مراسم دومین هم اندیشی فعالان اقتصاد دانش بنیان و نوآوری با تاکید بر حمایت بنیاد ملی نخبگان از برگزیدگان این جشنواره گفت: بخش بین الملل جشنواره بین‌المللی خوارزمی از جشنواره‌های مورد تأیید بنیاد ملی نخبگان است.

وی با بیان اینکه شناسایی هدایت و حمایت از مستعدان برتر از اهداف اصلی بنیاد ملی نخبگان است، افزود: برگزیدگان بیست و نهمین جشنواره خوارزمی مستعد برتر شناخته‌شده و می‌توانند از تسهیلات موجود در آیین‌نامه‌ها برخوردار شوند.