ابوذرابراهیمی ترکمان در ادامه سفرخود به مارنیولی گرجستان از حوزه علمیه امام رضا(ع)بازدید و با رییس این حوزه علمیه دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش پرس شیعه، ابوذرابراهیمی ترکمان رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در ادامه سفرخود به مارنیولی گرجستان، پس از بازدید از مرکز اهل البیت(ع )،مساجد امام علی(ع) و امام حسین (ع) و امامزاده حسین لر،در حوزه علمیه امام رضا (ع) قدیمی ترین موسسه آموزش علوم دینی در این کشور حضور یافت و با رئیس،مدیران و تعدادی از طلاب دیدار و در جریان فعالیت های اجرایی و آموزشی این حوزه علمیه قرار گرفت.

حجت الاسلام والمسلمین نبیرعزیز، رئیس حوزه علمیه امام رضا (ع) گزارشی از فعالیت های آموزشی این حوزه علمیه ارائه کرد.

سپس، ابراهیمی ترکمان رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و عضو هیئت امنای جامعه المصطفی(ص) العالمیه نیز  نکاتی را در خصوص ارتقا کیفی فعالیت های آموزشی و اقدامات فرهنگی حوزه علمیه امام رضا (ع) ارائه کرد.

در این دیدار، حجت الاسلام والمسلمین زارع رئیس جامعه المصطفی(ص) العالمیه در گرجستان، کامرانفرد رایزن فرهنگی کشورمان در تفلیس و حسین دیوسالار مدیرکل فرهنگی ایرانیان خارج از کشور سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی  نیز حضور داشتند.

حوزه علمیه امام رضا (ع) از جمله شبعات زیر نظر جامعه المصطفی (ع) العالمیه است.

ابوذر ابراهیمی‌ترکمان، رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، به منظور توسعه همکاری‌های فرهنگی و علمی و دانشگاهی و به دعوت رسمی وزیر آموزش و علوم گرجستان، به این کشور سفر کرده است.