منابع نظامی سوری از پیشروی های ارتش سوریه در حومه شرقی حمص با هدف آزاد سازی تدمر خبر دادند.

به گزارش پرس شیعه، شبکه المیادین گزارش داد: نیروهای ارتش سوریه و همپیمانان آن در حومه شرقی حمص پیشروی هایی داشته اند.

خبرنگار المیادین اعلام کرد: نیروهای سوری از دو محور در حال پیشروی هستند؛ محور نخست در تدم و دوم شهر القریتین.ارتش سوریه و همپیمانان آن از سوی البیارات در غرب تدمر و المثلث پیشروهای سریعی داشته اند و بر تله الساتر الغربی در غرب شهر القریتین و مناطق میان مهین و القریتین مسلط شدند.

منابع نظامی گزارش دادند: هدف از عملیات، بازپس گیری تدمر و السخنه است که نخستین گام برای شکستن محاصره جاده دیرالزور است.