قاهره «احمد ابوالغیط» آخرین وزیر خارجه دوران حسنی مبارک دیکتاتور سابق مصر، گزینه قاهره برای تصدی منصب ریاست اتحادیه عرب است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از العهد، مصر یکی از مسئولان بلندپایه در زمان حسنی مبارک دیکتاتور سابق این کشور را برای تصدی پست دبیرکلی اتحادیه عرب به این اتحادیه معرفی کرده است.

بر اساس این گزارش «احمد ابوالغیط» آخرین وزیر خارجه زمان حسنی مبارک، نامزد قاهره برای برعهده گرفتن ریاست اتحادیه عرب و جانشینی نبیل العربی است.

شایان ذکر است نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب در سخنانی از پایان دوره ریاست خود بر این اتحادیه در ماه جولای ۲۰۱۶ خبر داد و گفت: تمایلی به تمدید آن ندارد.