«فلسفه دانشگاه»، «فیزیک برای فیلسوفان»، «ظهور فلسفه علم»، «فلسفه تمهیدی کانت»، «هنر به مثابه تجربه: اثر جان دیویی» و «سهروردی، فیلسوف یا صوفی: خوانشی بر کتاب صفیر سیمرغ» تعدادی از عناوین این دوره‌ آموزشی هستند.

به گزارش پرس شیعه، ثبت نام درس‌گفتارهای ترم بهار مؤسسه آموزشی عهد آغاز شد. کلاس های ترم جدید موسسه آموزشی عهد، در قالب درس‌گفتارهایی در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

عناوین درس‌گفتارهای این دوره عبارتست از: «فلسفه دانشگاه»؛ دکتر میثم سفیدخوش، «فیزیک برای فیلسوفان» و «ظهور فلسفه علم»؛ دکترعلیرضا شفاه، «فلسفه تمهیدی کانت»؛ دکتر محمدهادی محمودی، «هنر به مثابه تجربه: اثر جان دیویی»؛ علیرضا سمیعی و «سهروردی، فیلسوف یا صوفی: خوانشی بر کتاب صفیر سیمرغ»؛ سیدحسین شهرستانی.

درس‌گفتار فیزیک برای فیلسوفان، متن‌خوانی فصول ابتدایی کتاب «گذار از کیهان بسته به کیهان بیکران» اثر الکساندر کویره خواهد بود. مسأله، نزاع بر سر کران‌مندی و بی‌کرانگی فضا و انبوهی از مسائل فلسفی و علمی و بحران‌های الاهیاتی و کلامی پیرامون آن است. درس‌گفتار ظهور فلسفه علم با محوریت متن مقدمه کتاب (بازنگری در پوزیتیویسم منطقی) اثر مایکل فریدمن برگزار خواهد شد. در این درس‌گفتار سعی بر آن است که از قِبَل تبیین مسئله اساسی پوزیتیویسم منطقی و ایضاح مقدمات شکل‌گیری فلسفه تحلیلی، ظهور فلسفه علم به نحو ضمنی مورد مداقّه قرار گیرد.

«فلسفه تمهیدی کانت» خوانشی است از متن کتاب «تمهیدات» کانت به عنوان فلسفه تمهیدی برای پرسش اساسی فلسفه که پرسش از امکان فلسفه است. «هنر به منزله تجربه» عنوان اثری است از جان دیویی که همان گونه که از عنوان آن بر می‌آید در پی طرح هنر نه به عنوان امر والا، وجودی یا…، بلکه طرح هنر به منزله تجربه‌ای انسانی است. درس‌گفتار فلسفه دانشگاه با رجوع به آثاری از فیلسوفانی نظیر کانت، همبولت، یاسپرس، هیدگر و… در باب دانشگاه، به بررسی و پیگیری ماهیت علم و نهاد علم در آثار فیلسوفان خواهد پرداخت. و در نهایت «سهروردی؛ فیلسوف یا صوفی» نیز عنوان درس‌گفتاری است که مسأله محوری آن بازخوانی اندیشه سهروردی در پرتو پرسش‌های ما و زمانه ما است.

ثبت نام در این کلاس‌ها از تاریخ ۱۶ اسفندماه آغاز شده است. علاقه‎مندان جهت ثبت نام در این کلاس‌ها می‌توانند با شماره ۰۹۱۰۳۹۹۴۸۲۴ تماس حاصل نمایند و یا با ایمیل ahdamoozesh@gmail.com مکاتبه نمایند.