«موسی ابومرزوق» از رهبران ارشد حماس هرگونه دخالت مقاومت در امور داخلی مصر را رد کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از فلسطین الیوم، «موسی ابومرزوق» عضو دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی (حماس) گفت: هرگونه دخالت مقاومت در امور داخلی مصر را تکذیب می کنیم. مقاومت همواره تاکید کرده است که سلاح خود را تنها به سوی دشمن صهیونیستی نشانه می رود.

ابومرزوق در مطلب خود در فیسبوک از تلاش های چندین ماهه برای خدشه به روابط موجود بین جنبش حماس و مصر پرده برداشت. وی گفت: ممکن است ارتش یا رئیس جمهور مصر بخشی از جنگ علیه مقاومت و هدف قرار دادن آن باشند، بویژه اینکه مقاومت، امت اسلامی را در مواجهه با دشمن صهیونیستی سربلند کرده است.

در همین حال گروه های مقاومت فلسطینی اتهامات مصر علیه جنبش حماس مبنی بر دست داشتن در ترور دادستان مصر را رد کرده و آن را اهانت به گروه های مقاومت فلسطینی و مردم فلسطین و همچنین به سود رژیم صهیونیستی دانستند.

لازم به ذکر است که پیش از این وزیر کشور مصر، اخوان المسلمین و حماس را عامل ترور هشام برکات دادستان این کشور معرفی کرد. «سامی ابوزهری» سخنگوی رسمی حماس طی سخنانی اتهامات وارده از سوی قاهره در خصوص نقش داشتن حماس در ترور هشام برکات دادستان سابق مصر را رد کرد و اظهارات وزیر کشور مصر در این خصوص را نادرست توصیف کرد.