وزیر دفاع عراق با بیان اینکه مبارزه با تروریسم فقط به نبرد مسلحانه محدود نمی شود، گفت: باید از طریق همکاری های بین المللی و بکارگیری عقیده و اندیشه در مقابل تررویسم ایستاد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از شبکه سومریه نیوز، «خالد العبیدی» وزیر دفاع عراق در سخنانی تصریح کرد: مبارزه با تروریست های تکفیری تنها به نبرد مسلحانه با آنها محدود نمی شود.

بر اساس این گزارش، وی در این زمینه اظهار داشت: باید از طریق همکاری های بین المللی و بکارگیری عقیده و اندیشه در مقابل تررویسم ایستاد.

وزیر دفاع عراق با بیان اینکه تروریسم نمایندگی گروه خاصی در عراق را بر عهده ندارد، گفت: تروریسم تنها نماینده قتل و کشتار و افراطی گری است.

وی با تأکید بر ادامه مبارزه ارتش عراق با تروریست های تکفیری تا زمان شکست کامل آنها نیز، تصریح کرد: تحت هیچ شرایطی از نبرد با تکفیری ها دست نخواهیم کشید.