رهبران ایتالیا و فرانسه در نشست امروز خود در ونیزT اوضاع لیبی را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از دی ولت، رهبران ایتالیا و فرانسه برای برگزاری سی و سومین نشست مشترک خود امروز در ونیز با یکدیدگر دیدار می کنند.

از آنجایی که لیبی به علت خلاء قدرت به محل تجمع تروریستهای داعش تبدیل شده بیش از پیش نگرانی مقامات اروپا وبخصوص ایتالیا را برانگیخته تا جایی که محور نشست امروز به آن اختصاص پیدا کرده است.

ایتالیا از جمله کشورهای اروپایی است که در فاصله نزدیکی با لیبی قرار گرفته و مقامات رم نگران آن هستند که تروریستهای تکفیری داعش با نفوذ به این کشور زمینه های ناامنی در تمامی اروپا را فراهم کنند.

خلاء قدرت در لیبی طی پنج سال گذشته در کنار دیگر پیامدهای ناگوار آن موجب شده این کشور به محل مناسبی برای استقرار گروههای تروریستی تکفیری تبدیل شود.
لیبی به رغم تلاشهای سیاسی بین المللی با محوریت سازمان ملل هنوز فاقد یک دولت مرکزی فراگیر است.