منابع رسانه ای اعلام کردند که «عبدالهادی الخواجه» فعال حقوق بشری بحرینی که در زندان های آل خلیفه به سر می برد، دست به اعتصاب غذای نامحدود زده است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از صوت المنامه، «عبدالهادی الخواجه» فعال حقوق بشری بحرینی دست به اعتصاب غذای نامحدود در زندان آل خلیفه زده است.

بر اساس این گزارش، اعتصاب غذای الخواجه در اعتراض به اقدامات خصمانه نظامیان آل خلیفه علیه زندانیان سیاسی بحرین صورت گرفته است.

طبق اعلام رسانه های بحرینی، الخواجه هم اکنون در زندان «جو» منامه به سر می برد.

گفتنی است، نظامیان آل خلیفه به منظور تشدید فشارها بر انقلابیون بحرینی، زندانیان سیاسی این کشور را تحت شدیدترین شکنجه های جسمی و روانی قرار می دهند.