سازمان ملل اعلام کرد که اسرائیل در فاصله ژانویه گذشته تا ۲ مارس در کرانه باختری ۱۲۱ بنا را به‌صورت کلی یا جزئی تخریب کرده است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری فرانسه، بر اساس آماری که سازمان ملل منتشر کرده است، اسرائیل در فاصله ژانویه گذشته تا ۲ مارس در کرانه باختری ۱۲۱ بنا را به‌صورت کلی یا جزئی تخریب کرده است.

بر اساس گزارش، سازمان ملل اقدام اسرائیل در تخریب بناهای فلسطینی و منازل آنها را نگران کننده اعلام کرد.

به گزارش سازمان ملل بناهایی که رژیم صهیونیستی آنها را تخریب کرده است شامل مدرس و منازل مسکونی نیز می شود.

«رابرت بایبر» هماهنگ کننده امور انسانی سازمان ملل در سرزمین های اشغالی اعلام کرد که عملات تخریب نگران کننده است.