در ادامه ی سیاست حبس فعالان سیاسی – مذهبی بحرینی و شخصیت های دینی، امروز دادگاه جنایی بحرین یکی از روحانیون شیعه ی این کشور را به اتهامات واهی به سه سال حبس محکوم کرد.

به گزارش پرس شیعه، دادگاه دوم جنایی (استئناف) بحرین امروز به ریاست قاضی «ابراهیم زاید» و دو قاضی به نامهای «وجیه الشاعر» و «ایمن مهران» و دبیری «یوسف بوحردان» برگزار شد و برای «سید کامل هاشمی» از روحانیون و شخصیت مذهبی شیعه ی این کشور سه سال حبس صادر کرد.

سایت مرآه البحرین در این زمینه نوشت: این شخصیت دینی و مذهبی بحرینی به اتهامات واهی از جمله اهانت به «حمد بن عیسی آل خلیفه» پادشاه بحرین در خطبه ای که در مسجد «باربار» و در مجلس ختمی در «بنی جمره» به حبس محکوم شد.

هچنین دادستانی بحرین «سید کامل هاشمی» را تحریک مردم به کینه ی طایفه ای متهم شد.

شایان ذکر است؛رژیم آل خلیفه برای سرکوب خیزش مردمی مسالمت آمیز علیه این رژیم، بازداشت فعالان سیاسی برجسته را در دستور کار خود قرار داده است.

در این راستا طی چند هفته ی گذشته”شیخ محمد خجسته” روحانی برجسته بحرینی به دلیل مبارزات خود با رژیم آل خلیفه به لبنان تبعید شد.

در همین حال «شیخ میثم سلمان،» مسؤول واحد آزادی‌های دینی در سازمان دیده‌بان حقوق بشر بحرین، تاکید کرد: به کارگیری الفاظ شرم‌آور ضد شهروندانِ شیعۀ بحرین برای رسانه‌های رسمی و هوادار نظام آل خلیفه، به وظیفه‌ای شبانه روزی برای کسانی تبدیل شده است که تحریک به تنفر را پیشه خود کردند و ناسزاگویی به شیعیان و خائن خواندنِ آنان را وظیفه‌ای مقدس و ملی می‌شمارند.

خبر دیگر از بحرین اینکه پدر شهید «حسین الجزایری» امروز دوشنبه در برابر شورای حقوق بشر بحرین در ژنو از تجاوزات آل خلیفه در حق کودکان بحرینی سخن گفت.

در سخنانی کوتاه این شهروند بحرینی از جنایت دستگیری و بازداشت، ربودن با توسل به زور، شکنجه ی کودکان و محروم کردن انان از تحصیل و کشتن غیر قانونی آنان پرده برداشت و همچنین به این موضوع اشاره کرده که مزدوران آل خلیفه تاکنون نزدیک به ۶۰ کودک را به قتل رسانده اند.

وی همچنین از نحوه ی کشته شدن فرزندش در سال ۲۰۱۳ که از فاصله ای نزدیک به وی شلیک شد و حتی از خودروهای امدادی و کمک رسان برای انتقال فرزند خردسالش به بیمارستان از سوی نظامیان آل خلیفه ممانعت به عمل آمد به گونه ای که پیش از آنکه به بیمارستان برسد جان داد، سخن گفت.

روحانی بحرینی به ۳ سال زندان محکوم شد