محمد العریفی، مبلغ سرشناس وهابی که قصد داشت به الجزایر سفر کند با مخالفت صریح مقامات این کشور مواجه شد و به این شیخ وهابی، ویزای سفر به الجزایر ندادند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از الیوم السابع، محمد العریفی، مبلغ سرشناس وهابی که قصد داشت به الجزایر سفر کند با مخالفت صریح مقامات این کشور مواجه شد و به این شیخ وهابی ویزای سفر به الجزایر ندادند.

محمد عیسی وزیر اوقاف و امور دینی الجزایر در همین رابطه گفت: شیخ محمد العریفی مبلغ سعودی برای شرکت در یک نشست در شرق کشور تقاضای ویزا داده بود اما ما این درخواست را رد کردیم زیرا ما می دانیم که او حرفهای تحریک کننده و اختلاف انگیز می زند و در حقیقت العریفی، ترویج کننده منافع گروهی افراطی بنام جماعه النصره هست که این گروه، تابع القاعده در سوریه است و ما چنین افراط گری هایی را محکوم می کنیم.

وی خاطر نشان کرد: الجزایر هیچگاه، میدانی برای اختلافات بیگانه مذهبی نخواهد شد بلکه الجزایر، سرزمین اسلام و مکتب اعتدال است.

الجزایر به محمد العریفی شیخ سرشناس وهابی ویزا نداد