ائتلاف انقلاب ۱۴ فوریۀ بحرین، ملت های آزاده و سازمان های بین المللی را به موضع گیری در برابر نظام سعودی فراخواند و از آن ها خواست آل سعود را نظامی تروریستی در منطقه معرفی کنند.

به گزارش پرس شیعه، ائتلاف انقلاب ۱۴ فوریۀ بحرین، ملت های آزاده و سازمان های بین المللی را به موضع گیری در برابر نظام سعودی فراخواند و از آن ها خواست آل سعود را نظامی تروریستی در منطقه معرفی کنند.

ضیاء البحرانی از رهبران ائتلاف انقلاب ۱۴ فوریه، به روزنامۀ لبنانیِ “الخبر پرس” گفت: ائتلاف انقلاب ۱۴ فوریه، بر ضرورت اتخاذ تدابیر و اقدامات فراگیر به منظور درج دولت سعودی در فهرست نظامهای تروریست، تاکید می کند.

وی افزود: نباید در قبال جنایت های ضد بشری که رژیم آل سعود در یمن، بحرین، سوریه و عراق مرتکب می شود، سکوت کرد و همچنین نمی توان پشتیبانی سخاوتمندانۀ این نظام از گروه های تروریستی و در رأس آن ها داعش و القاعده، را نادیده گرفت.

البحرانی سپس از آغاز مجموعه اقداماتی خبر داد که با هدف اعلام جرم علیه حکومت سعودی در چارچوب های مختلف، در دستور کار قرار گرفته است.