حجت الاسلام سید مرتضی کشمیری نماینده حضرت آیت الله سیستانی در اروپا در نشستی که شعبه مؤسسه حمایت اجتماعی “العین” در لندن برگزار کننده آن بود، گفت: این مؤسسه یکی از مؤسسه های پیشگام اجتماعی در عراق است که آیت الله سیستانی پایه گذارآن بودند.

به گزارش پرس شیعه؛ حجت الاسلام والمسلمین سید مرتضی کشمیری نماینده حضرت آیت الله سیستانی در اروپا در نشستی که شعبه مؤسسه حمایت اجتماعی “العین” در لندن برگزار کننده آن بود، گفت: این مؤسسه یکی از مؤسسه های پیشگام اجتماعی در عراق است که آیت الله سیستانی پایه گذارآن بودند.

وی اشاره کرد: مسئله فقرا به ویژه یتیم ها، بیوه ها، خانواده شهدا و آوارگان؛ چه کسانی که قبل از اشغال داعش بودند و چه بعد از اشغال، از مسائل مهم و مورد توجه حضرت آیت الله سیستانی است. اولین گامی که ایشان دستور به ثبت آن دادند، مستند سازی اسامی شهدا است تا این حقیقت در تاریخ عراق فراموش نشود و حمایت از خانواده ها انجام گیرد.

موسسه “العین” تاکنون بیش از پنجاه هزار یتیم و سی و پنج هزار خانواده آواره را تحت سرپرستی خود قرار داده است و این سرپرستی تنها شامل خوردن و آشامیدن نیست؛ بلکه تمام نیازهای زندگی از جمله آموزشی، پرورشی، بهداشتی و روانی آنان را شامل می شود. این مؤسسه برای آنان مراکزی را برای آموزش شغلی و توانبخشی روانی و همچنین درمانگاه هایی را تأسیس کرده و آنان را برای سفر به عتبات مقدسه فرستاده است تا جبران جای خالی محبت پدرانشان شود و از ناراحتی هایشان بکاهد.

همچنین برخی از نیکوکاران ثروتمند با اموال نقدی و غیر نقدی و وقف بعضی ساختمان های مسکونی و تجاری اقدام به حمایت از این موسسه کرده اند تا در خدمت به ایتام، بیوه ها و فقرا خرج شود.

همچنین این موسسه زمینه را برای ازدواج واجدین شرایط را فراهم کرده و مراکزی را برای آموزش آنان آماده کردند تا از این طریق بتوانند به شغل برسند و هزینه خود و خانواده را مهیا کنند.

اما در خصوص بسیج مردمی و مجروحین آن، دفتر حضرت آیت الله سیستانی در نجف اشرف کار رسیدگی و درمان آنان را بر عهده گرفته است.