چندین کامیون متعلق به ارتش آلمان در شهر لایپزیگ این کشور توسط افرادی ناآشنا به آتش کشیده شده و نابود شدند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از روزنامه “پاسایر نویه پرسه”، افرادی ناآشنا در شهر لایپزیگ آلمان چندین کامیون و وسیله نقلیه متعلق به ارتش آلمان را به آتش کشیدند.

بر اساس اطلاعات پلیس در یک منطقه کارگاهی در این شهرایالت زاکسن آلمان پنج کامیون و یک تریلر ارتش به آتش کشیده شد. این وسائل نقلیه نظامی کاملا در شعله های آتش نابود شدند.

اینکه انگیزه عاملان این حمله آتش سوزی چه بوده است هنوز مشخص نیست. پلیس جنایی تحقیقات ر این راستا را آغاز کرده است.

مسئولین انگیزه سیاسی از طرف عاملان این حمله آتش سوزی را رد نمی کنند.

این اولین بار نیست که وسائل نقلیه ارتش آلمان در ایالت زاکسن هدف حمله آتش سوزی قرار گرفته است. سخت ترین حمله ای که تا به حال به این شکل انجام شده است مربوط به سال ۲۰۰۹ و در شهر درسدن رخ داد که در آن حدود ۴۲ کامیون توسط افرادی ناآشنا نابود یا به سختی آسیب دید.

در شهر لایپزیگ همچنین در صبح سال نوی سال جاری میلادی هشت وسیله نقلیه نظامی توسط افرادی ناآشنا به آتش کشیده شد.