وزیران اطلاع رسانی شورای همکاری خلیج فارس تعامل با هرگونه شبکه تلویزیونی وابسته به حزب الله لبنان را ممنوع کردند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از پایگاه خبری النشره، وزیران اطلاع رسانی شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه پایانی نشست خود اعلام کردند: توافق درباره اتخاذ همه اقدامات حقوقی برای جلوگیری از همکاری و تعامل با هرگونه شبکه تلویویونی وابسته به حزب الله صورت گرفت.

همزمان روزنامه سعودی الشرق الاوسط نیز امروز چهارشنبه نوشت: وزیران اطلاع رسانی شورای همکاری درخصوص اجرای سازوکارهایی که عدم وجود عناصر رسانه ایِ مروجِ حزب الله در رسانه های کشورهای این شورا را تضمین کند، توافق کردند.

این تصمیم چند روز بعد از اقدام کشورهای شورای همکاری در تروریستی خواندن حزب الله لبنان صورت گرفت.

عادل الطریفی وزیر اطلاع رسانی سعودی بعد از نشست وزیران اطلاع رسانی شورای همکاری گفت: این سازوکارها در همه رسانه ها اعم از شبکه های اجتماعی یا برنامه های تلویزیونی خواهد بود.

وی یکی “از راههای مبارزه با شبکه هایی که” به زعم وی “تفرقه و طائفه گری را تبلیغ می کنند، مسدود کردن آنها همراه با پیگرد کسانی که گفتمان تفرقه آمیز را ترویج می کنند،” دانست.

الطریفی افزود: هرگونه رسانه مرتبط با حزب الله، رسانه مورد حمایت مالی سازمان های تروریستی به شار می رود و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس در برابر هرگونه رسانه متعلق با حزب الله خواهند ایستاد.