ارتش و کمیته های مردمی یمن در راستای عملیات نظامی با هدف متوقف ساختن تجاوز عربستان به این کشور، مناطق استراتژیکی در استان لحج و تعز را به کنترل خود درآوردند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از العهد، ارتش و کمیته‌های مردمی یمن در ادامه عملیات نظامی با هدف متوقف ساختن تجاوز عربستان، مناطق استراتژیکی در نزدیکی پایگاه هوایی العند در استان لحج را به کنترل خود در آوردند.

نیروهای ارتش و کمیته‌های مردمی یمن همچنین کوه الشبکه و تپه‌های مجاور و مشرف بر “فرضه نهم” در استان تعز را به کنترل خود درآورده و خسارات سنگینی به مزدوران عبدربه منصور هادی رئیس‌جمهور فراری و مستعفی یمن وارد کردند.

همچنین یگان موشکی ارتش و کمیته‌های مردمی با دهها خمپاره توپ و موشک تعدادی از پایگاههای نظامی متجاوزان سعودی در جیزان، نجران، و ظهران عسیر را در هم کوبید. در پی این حملات خسارات سنگینی به تروریستها وارد شد.

ارتش و کمیته‌های مردمی یمن همچنین یک موشک بالستیک از نوع “قاهر۱” به سمت مرکز تجمع شبه نظامیان عبدربه منصور هادی در پادگان “الخنجر” در استان الجوف شلیک کردند که این موشک با دقت به هدف مورد نظر اصابت و خسارات سنگینی به تروریستها وارد کرد.

و خبر دیگر اینکه درگیری‌های شدیدی بین نیروهای ارتش و کمیته‌های مردمی یمن و عناصر گروه تروریستی القاعده و مزدوران عبدربه منصور هادی در منطقه “الأقروض” در بخش “المسراخ” در تعز در گرفت.

یگان موشکی و توپخانه‌ای ارتش و کمیته‌های مردمی یمن مراکز تجمع گروههای تروریستی و مزدوران منصور هادی در دوراهی “الأحیوق” و جنوب “ذباب” در استان تعز را در هم کوبیدند.

و خبر دیگر اینکه عربستان سعودی حملات وحشیانه خود به شهرها و مناطق مسکونی را گسترده تر کرد. بخش “نهم”، منطقه “العرقوب” در بخش خولان، منطقه النهدین، بخش بنی الحارث، منطقه الصباحه در بخش بنی مطر، بخش السبعین در استان صنعا و مناطق مختلفی در حجه، تعز، صعده و الجوف هدف حملات جنون‌آمیز عربستان قرار گرفت.

ناوچه‌های جنگی عربستان نیز مناطق مرزی استان صعده و حجه را به‌شدت بمباران کردند.