در ادامه سرکوب رسانه‌های مخالف دولت ترکیه، مقام‌های آنکارا خبرگزاری جهان که نزدیک به فتح الله گولن منتقد جدی اردوغان بوده است را توقیف کرده‌‌اند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از رویترز، خبرگزاری جهان ترکیه اعلام کرده است که مقام‌های ترکیه کنترل این خبرگزاری را در اختیار گرفته‌اند. این تازه ترین مورد از سرکوب رسانه ها و مطبوعات مخالف دولت ترکیه به شمار می رود.

خبرگزاری جهان اعلام کرد: دادستان استانبول قرار است یک سرپرست را برای اداره این خبرگزاری معرفی نماید.

این اتفاق چند روز پس از آن صورت گرفته است که مقام های ترکیه روزنامه زمان پرفروش ترین روزنامه این کشور را توقیف کرده بودند.

جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به این رفتار دولت ترکیه، گفت: این اقدام نمونه دیگری از سرکوب غیر ضروری روزنامه نگاری است. وی از دولت ترکیه خواست تا احترام کامل به این روند را تضمین کند.

توقیف روزنامه زمان با واکنش های هشدارآمیز بین المللی درباره آزادی مطبوعات در ترکیه روبرو شده است. اتحادیه اروپا نیز در نشست روز دوشنبه با ترکیه درباره این مساله رایزنی کرده است.

وزیر خارجه فرانسه نیز گفت: توقیف روزنامه زمان، غیر قابل قبول بوده و در تضاد با ارزش های اروپایی است.

گروه های حقوق بشر و مقام های اروپایی به شدت از اقدام مقام های ترکیه در سرکوب مخالفان و توقیف روزنامه تودی زمان ، انتقاد کرده اند.