دادگاهی در ژاپن دستور تعطیلی دو رآکتور هسته‌ای این کشور را به دلیل نگرانی‌های مربوط به ایمنی آنها صادر کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری فرانسه، دادگاهی در ژاپن دستور تعطیلی دو رآکتور هسته‌ای این کشور را به دلیل نگرانی‌های مربوط به ایمنی آنها صادر کرد.