نمایندگان سنای افغانستان در نخستین روز کاری خود توانستند اعضای هیئت اداری این مجلس را انتخاب کنند در حالی که پارلمان این کشور با گذشت سه روز هنوز موفق به انتخاب هیئت داری نشده است.

به گزارش پرس شیعه؛ نمایندگان سنای افغانستان توانستند در روز نخست کاری چهار عضو هیئت اداری این مجلس را امروز چهارشنبه انتخاب کنند.

«فرهاد سخی» با کسب ۳۴ رای از ۶۵ رای به عنوان معاون اول سنای افغانستان انتخاب شد و محمد علم ایزدیار با کسب ۲۹ رای در این رقابت باز ماند.
ایزدیار در دو سال گذشته سمت معاون اولی سنای افغانستان را به عهده داشت.

«حسیب الله کلیم‌زی» نیز با کسب ۴۳ رای، «محمد آصف صدیقی» را کنار زد و توانست سمت معاون دوم مجلس سنای افغانستان را بدست آورد.

پیش از این نیز صدیقی سمت معاون دوم سنای این کشور را به عهده داشت.

همچنین در رقابت برای منشی سنا، «عبدالله قرلق» با کسب ۳۵ رای «گل احمد اعظمی» را پشت سر گذاشت.

قرلق نیز پیش از این سمت منشی سنای افغانستان را به عهده داشت.

«نجیبه حسینی» با پشت سرگذاشتن «قیس وکیلی» نایب منشی سنای افغانستان شد.

نمایندگان سنای افغانستان در روز نخست کاری این مجلس توانستند هیئت اداری را انتخاب کنند در حالی که با گذشت سه روز پارلمان افغانستان هنوز نتوانسته است انتخاب هیئت اداری را تکمیل کند.

بر اساس گزارش‌ها، انتخاب معاون اول و دوم پارلمان افغانستان به شنبه آینده موکول شده است.