کارکنان و خادمان حرم مطر امام حسین(ع) این بارگاه نورانی را برای پذیرایی از زائران و برپایی اعیاد شعبانیه با نصب پرچم های رنگی و شاخه های گل آذین بندی کردند.

به گزارشپرس شیعه؛ در آستانه فرا رسیدن اعیاد ماه شعبان، کارکنان و خادمان حرم مطر امام حسین(ع) این بارگاه نورانی را برای پذیرایی از زائران و برپایی اعیاد شعبانیه با نصب پرچم های رنگی و شاخه های گل آذین بندی کردند.

http://media.hawzahnews.com/280417091227_140_1.jpg

http://media.hawzahnews.com/280417091227_140_6.jpg

http://media.hawzahnews.com/280417091227_140_2.jpg