جواد ابراهیمی –روحانی شیعه عراق– که به منظور ایراد سخنرانی وارد کویت شده بود تحت فشار مقامات کویتی این کشور را ترک کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از راشاتودی، با افزایش موج اعتراضات در شبکه های اجتماعی نسبت به حضور این روحانی شیعه در عراق، وزارت کشور کویت از جواد ابراهیمی خواست این کشور را ترک کند.

نمایندگان سابق پارلمان کویت و روحانیان این کشور اعلام کردند جواد ابراهیمی تحت فشار وزارت کشور، کویت را ترک کرد.

برخی منتقدان کویتی در شبکه های اجتماعی با بی دین خواندن این روحانی شیعه از اقدام وزارت کشور کویت تقدیر کردند.