نتایج نظر سنجی موسسه “فورسا” از نگرانی شدید شهروندان آلمانی درباره خشونت روزافزون علیه خارجی‌ها و اقامتگاه‌های پناهندگان در آلمان خبر می‌دهد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از روزنامه “پاسایر نویه پرسه”، خشونت روزافزون علیه خارجی ها واقامت گاه های پناهندگان برای شهروندان آلمانی نگرانی زیادی ایجاد کرده است.

بر اساس یک نظر سنجی که موسسه “فورسا” به سفارش هفته نامه “اشترن” انجام داده است، شهروندان آلمانی از بین حدود ۱۳ مشکل مربوط به آن ها که بیشتر از همه آن ها را نگران می کند در درجه اول (۸۳ درصد) به حملات به اقامت گاه های پناهندگان و خشونت های نژاد پرستانه اشاره کردند. پس از آن نیز ۷۷ درصد درباره استقبال روزافزون از گروه های راست افراطی ابراز نگرانی کردند.

بر این اساس تقریبا نیمی از شهروندان آلمانی (۴۹ درصد) اعتقاد دارند که شمار خارجی ها و پناهندگان در کشورشان کافی است و نباید دیگر بیش از این افزایش یابد. به اعتقاد ۳۵ درصد نیز شمار پناهندگان می تواند به آرامی افزایش یابد.

در سایه هجوم پناهندگان به آلمان خشونت های نژاد پرستانه و حملات به اقامت گاه های پناهندگان در سراسر این کشور به شدت افزایش پیدا کرده و مقامات آلمانی را به شدت نگران کرده است.

هفته نامه “اشپیگل”، چندی پیش با استناد به آمار ارائه شده از طرف اداره فدرال پلیس جنایی آلمان از بیش از هزار حمله به اقامتگاه های پناهندگان در آلمان در سال گذشته میلادی خبر داد.

بر اساس این گزارش حدود ۹۰۱ مورد از این حملات با انگیزه های راست افراطی انجام گرفته است. این در حالی است که در سال ۲۰۱۴ در مجموع ۱۹۹ مورد حمله به اقامتگاه های پناهندگان ثبت شده بود که ۱۷۷ مورد آن با انگیزه های راست افراطی بوده است.

بر اساس این گزارش، جرائم خشونت آمیز به صورت قابل توجهی افزایش داشته است. سال گذشته ۱۷۳ مورد از این گونه جرائم ثبت شده است در حالی که در سال ۲۰۱۴ ، ۲۸ مورد از این گونه جرائم خشونت آمیز در آلمان وجود داشته است. شمار آتش سوزی ها علیه محل اقامت پناهندگان نیز از شش مورد به ۹۲ مورد افزایش پیدا کرده است.

این آمارها حکایت از آن دارد که شمار خشونت های نژاد پرستانه در آلمان به شدت در حال افزایش است