مشاور شیخ الازهر گفت: شیخ احمد طیب نسبت به هرگونه بازی با مقوله شیعه هشدار داده است زیرا طایفه گرایی از خطرناک ترین اموری است که منطقه عربی هم اکنون با آن روبرو است.

به گزارش پرس شیعه، به نقل از الیوم السابع، محمد مهنا اظهار کرد: شیخ الازهر بار دیگر خواستار برگزاری نشست علمای شیعه و سنی به منظور رفع اختلافات و شکاف ها شده است.

وی که در برنامه «زندگی امروز» در شبکه تلویزیونی الحیات سخن می گفت، افزود: الازهر، دانشگاه سنی استواری است که تمامی مذاهب از جمله شیعه در آن تدریس می شود.

مشاور شیخ الازهر با بیان اینکه الازهر مرجع سراسر امت اسلامی و تمامی مذاهب آن است، تصریح کرد: الازهر هیچ گاه به مبارزه با تشیع برنخاسته است. این نهاد در قبال دین از نظر تاریخی، علمی و عقیدتی مسئولیت دارد و همواره استفاده از سیاست در دین با هر رویکردی را رد می کند.