قم نیوز: یکی از مراجع عظام تقلید با تاکید بر اینکه گروه‌های تکفیری به دنبال تبلیغ چهره نامناسبی از اسلام هستند، مطرح کرد: این گروه‌ها به دنبال اسلام مفید نیستند به همین علت نمی‌توانند مدعی حرکت اسلام باشند.

به گزارش پرس شیعه، آیت الله جعفر سبحانی ظهر امروز در حاشیه کنگره خطر جریان‌های افراطی در دنیای امروز، اظهار کرد: برگزاری دومین همایش بین‌المللی «خطر جریان‌های تکفیری در دنیای امروز» دستاوردهای بسیاری برای جهان اسلام به دنبال خواهد داشت.

وی با تاکید بر اینکه گروه‌های تکفیری به دنبال تبلیغ چهره نامناسبی از اسلام هستند، مطرح کرد: این گروه‌ها به دنبال اسلام مفید نیستند به همین علت نمی‌توانند مدعی حرکت اسلام باشند.

این مرجع تقلید با بیان اینکه برگزاری همایش بین‌المللی «خطر جریان‌های تکفیری در دنیای امروز؛‌ مسئولیت علمای جهان اسلام» باید پیگیری شود، گفت: پیگیری مباحثی که در این کنگره مطرح می‌شود، می‌تواند در عرصه‌های مختلف جهان اسلام را به موفقیت برساند و مقدمه‌ای برای گسترش تعاملات بیشتر باشد.