یکی از وزارتخانه های مغرب، با انتشار اطلاعاتی از جذب ۸۰۰ هزار شهروند مغربی توسط رژیم صهیونیستی خبر داد.

به گزارش پرس شیعه؛ این وزارتخانه با انتشار دفترچه ای شامل اطلاعات شهروندان مغربی مقیم خارج این کشور مشخص شد که اسرائیل اقامتگاه دوم اتباع مغربی و پذیرای ۸۰۰ هزار شهروند مغربی است.

سایت عربی سی ان ان تأکید کرد، این دفترچه که توسط وزارتخانه مسئول اتباع مغربی مقیم خارج منتشر شده، مربوط به سال ۲۰۱۵ و دارای ۲۱۴ صفحه است که پایگاه الکترونیکی “کیواش” آن را دراینترنت منتشر کرد. انتشار این اسناد درحالی است که وزراتخانه مربوط نسخه الکترونیکی آن را منتشر نکرده است.

در صفحه ۸۶ این دفترچه، نموداری از مناطق مختلف جهان بر اساس شمار اتباع مغربی ساکن در آنجا رسم شده است.
گفتنی است فرانسه با پذیرفتن یک میلیون و ۳۱۴ هزار نفر از اتباع مغرب، مقام اول، رژیم صهیونیستی با ۸۰۰ هزار مهاجر مغربی در مرتبه دوم و اسپانیا همسایه شمالی مغرب با پذیرش ۷۵۸ هزار مهاجر مغربی در رتبه سوم جای دارند.

در این گزارش آمده است که برخی مغربی های اصیل در خارج از این کشور زندگی می کنند که دلیل آن مهاجرت گسترده مردم مغرب از زمان استقلال آن از فرانسه در سال ۱۹۵۶ است.

این تحقیق حاکی است که شهروندان مهاجر مغربی همچنان به طور مستقیم یا غیر مستقیم با کشورشان در ارتباط هستند .