با نزدیک شدن تاریخ محاکمه شیخ عیسی قاسم در ۱۷ اردیبهشت، فعالان فضای مجازی و شبکه های مجازی بحرینی پویشی را با نام جنایت بزرگ (الجریمه الکبری) به راه انداخته و خواستار پیوستن سایر فعالان فضای مجازی به این پویش شدند.

به گزارش پرس شیعه؛ همزمان با نزدیک شدن تاریخ محاکمه شیخ عیسی قاسم در ۱۷ اردیبهشت، فعالان فضای مجازی و شبکه های مجازی بحرینی پویشی را با نام جنایت بزرگ (الجریمه الکبری) به راه انداخته و خواستار پیوستن سایر فعالان فضای مجازی به این پویش شدند.

شرکت کنندگان در پویش مردمی حمایت از آیت الله عیسی قاسم در یادداشت ها و پیام های خود در این پویش، دفاع از این روحانی مبارز شیعه را بر همه واجب دانسته و تاکید کردند اجازه نخواهند داد به ایشان اهانت شود و از سوی دیگر تاکید کردند نظام بحرین نیز باید تمام تهمت هایی را که به ایشان نسبت داده، باطل اعلام کند.

علمای بحرین نیز پیش از این با صدور بیانیه ای تاکید کردند حمله به شیخ عیسی قاسم و محاکمه ایشان به خاطر دریافت و توزیع وجوهات خمس، در واقع حمله به وجود و فعالیت شیعیان در کشور است و ما خواستار مقاومت در برابر هر حکمی علیه شیخ عیسی قاسم در دادگاه هستیم.