محمد العریفی” مبلغ وهابی سعودی شبکه خبری “العربیه” را “العبریه” خواند.

به گزارش پرس شیعه؛ العریفی در صفحه خود در “توییتر” پس از انتشار خبری از سوی شبکه های “ام بی سی” و العربیه درباره مخالفت الجزایر با ورودش به این کشور این دو شبکه را به شدت مورد حمله قرار داد.
العریفی در صفحه توییتر خود نوشت : ” ام.بی.سی” و” العبریه ” گزارش کردند که العریفی برای سخنرانی به الجزایررفت ولی مانع ورود او شدند این دروغ به پرونده سیاه این دو شبکه افزوده می شود، “من به الجزایر نرفته ام مگر فقط ۱۰ سال قبل”.
العریفی از شخصیت های مذهبی سعودی است که اندیشه گروه های افراطی را ترویج می کند و از عناصر فعال در زمینه فعالیت هایی است که کشورهای عربی را ویران کرد.
العریفی متولد ۱۵ ژوئیه ۱۹۵۰ در ریاض است.
العربیه که شبکه ای سعودی است ۳ مارس ۲۰۰۳ فعالیت خود را در امارات آغاز کرد که ام بی سی نیز یکی از شاخه های آن است.