مطبوعات آلمان با اشاره به موضع آنکارادرباره بحران آوارگان نوشتند: “رجب طیب دوغان” رییس جمهوری ترکیه از اوضاع دشوار اروپا برای تحقق برنامه های خود و افزایش فشار بر مخالفانش بهره برداری می کند.

به گزارش پرس شیعه به نوشته مطبوعات آلمانی ترکیه وارد “معامله ارزان” به حساب صدها هزار آواره سوری شده است.
روزنامه “سایتونگ الگماینه” که در شهر”مینتس” منتشر می شود، درخصوص موضع ترکیه درباره سرنوشت آوارگان سوری نوشت: این معامله ارزان به حساب صدها هزار آواره انجام شده که در واقع سوخت اصلی گفت وگو و داد وستد هستند و هر کسی آنان را بگیرد در نهایت زیان خواهد کرد.
گزارش مزبور می افزاید، ترکیه می تواند با این برگه بازی کند، چون کشورعبور آوارگان بوده و کلیدهای بحران و امکان سیطره بر آن را دارد و اتحادیه اروپا قادر به گفت وگو نبوده و آلمان به عنوان قوی ترین کشوراتحادیه اروپا سیاست انزوا را در پیش گرفته است.
روزنامه “تاگس اشپیگل” نیز در گزارشی نسبت به خطرات بازی ترکیه درخصوص آوارگان در بلند مدت هشدار داد و نوشت: ترکیه درباره اروپا معتقد است که با دستانش، بدنش را قطعه قطعه می کند.
مطبوعات آلمان نوشتند که بحران آوارگان تا ابد ادامه پیدا نخواهد کرد و ترکیه روزی نیازمند هم پیمانانی خواهد بود که در موقعیت های سخت در کنارش باشند، مثلا وقتی با روسیه درباره سوریه تنش افزایش یابد یا وقتی درگیری در منطقه پس از رفع تحریم ها علیه ایران به خاطر توافق اتمی گسترش پیدا کندد، خاورمیانه منطقه ای است که همواره دچار تنش و منازعات است، پس انسان همواره نیازمند هم پیمانان قوی است.