آیت الله عفیف نابلسی از علمای لبنان در دیدار هیئتی از مجلس علمای فلسطین گفت: فلسطین تحت فشارهای بین المللی قابل تجزیه و چند دستگی نیست و منطق سازش با رژیم صهیونیستی از نظر شرعی منطقی حرام است.

به گزارش پرس شیعه؛ آیت الله عفیف النابلسی از علمای لبنان و امام جمعه شهر صیدا در دیدار هیئتی از مجلس علمای فلسطین به ریاست الشیخ حسین قاسم گفت: فلسطین تحت هر بهانه و فشار های بین المللی و منطقه و به خاطر رنج های فلسطینی ها محاصره شده در داخل کشور، قابل تجزیه و چند دستگی نیست. منطق سازش با رژیم صهیونیستی از نظر شرعی منطقی حرام است و آن منطق تسلیم در سطح عربی و راهبردی است.

وی گفت: از تما کسانی که می خواهند در این مسیر ویرانگر قدم بردارند، می خواهم که از این اشتباه دست بردارند. هر چقدر که این فشارها افزایش یابد، اراده خداوند بالاتر است و این اراده خداوند است که پیروزی را برای ملت فلسطین تحقق می بخشد.

شیخ محمد الموعد از طرف این هیئت، بر حمایت از مسئله فلسطین تاکید کرد و گفت: هر شعار تکفیر و فتنه را قبول دارد برای منفعت دشمن صهیونیستی کار می کند و این موضع ما در حمایت از مقاومت لبنان و فلسطین است و هرگونه سازش را نمی پذیریم.

وی بر پایداری و آزادی فلسطین از بحر تا نهر تاکید کرد و افزود: مقاومت اسلامی در لبنان، ضامن و حامی ملت لبنان و فلسطین و سرزمین آن دو است و ما خودمان را جزئی از شاخه مقاومت در فلسطین و لبنان می دانیم.