مرحوم میرزا اسماعیل دولابی می فرمود: در دعا می‌خوانیم که خداوند جمیل را که از جمال حقیقی اوست آشکار می‌کند. جمیل فاطمه زهرا(س) است. خداوند با این جمیل، جمال حقیقی خود را برای پیامبر(ص) آشکار کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ مرحوم میرزا اسماعیل دولابی می فرمود: اصول دین، فروع دین را به تصرف خود می‌گیرد و همه اصول دین می‌شود. نماز از اصول دین می‌شود که پیامبر خداست. روزه شما به حضرت امیر(ع) سر در می‌آورد. فرع تابع اصل است. فرزند، فرع پدر است. «الولدُ سرأبیهِ» فرزند سِرّ پدر است. ان شاء الله برای فروع دین هم اهمیّت قائل شوید.
اگر برای خدا صله رحم می کنید یا به دیدن دوست خود می‌روید، این‌ها از اصول دین است. چون در راه خداست با خدا کار می‌کنید و به اصل مربوط است. به بیان ساده‌تر وقتی به زیارت امامزاده می‌روید و پارچه‌ای را به ضریح‌گره می‌زنید، با امام خود صحبت می‌کنید؛ چون او جزء امام شماست. این از اصول دین است و من نمی‌توانم بگویم چرا این کار را می کنید. چون اصول دین است و در اصول دین امر و نهی نیست.

ملانظر علی طالقانی در «کاشف الاسرار» می‌گوید: عوام را از این که چیزی به ضریح امامزاده می‌بندند و با امام خود صحبت می‌کنند نهی نکنید. این فرع‌ها ریشه در اصل دارد. داعی شما برای انجام مستحبات هم خداوند است.

بالاخره فروع دین به اصول دین متّصل است و اعمال بر اساس اعتقادات انجام می‌شود. در دعا می‌خوانیم که خداوند جمیل را که از جمال حقیقی اوست آشکار می‌کند. جمیل فاطمه زهرا(س) است. خداوند با این جمیل، جمال حقیقی خود را برای پیامبر(ص) آشکار کرد.

کتاب طوبی محبت – ص ۱۲۳
مجالس حاج محمد اسماعیل دولابی