«منذر ماخوس» سخنگوی هیئت مذاکره کننده معارضان سوری در سخنانی نسبت به اظهارات اخیر ولید المعلم وزیر خارجه سوریه واکنش تندی نشان داد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از شبکه روسیا الیوم، سخنگوی هیئت عالی گفتگو کنندگان معارضان سوری به اظهارات ولیدالمعلم وزیر خارجه سوریه در خصوص دیدگاه های دمشق در رابطه با مذاکرات صلح سوریه در ژنو انتقاد کرد.

بر اساس این گزارش «منذر ماخوس» سخنگوی هیئت عالی گفتگوکنندگان معارضان سوری در واکنش به اظهارات ولید المعلم مبنی بر عدم انتقال قدرت در سوریه مدعی شد: این سخنان ولید المعلم به مثابه زدن میخ بر تابوت مذاکرات بود.

وی در ادامه همچنین مدعی شد: اظهارات ولیدالمعلم مبنی بر اینکه انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی باید تحت نظارت دولت کنونی سوریه برگزار گردد، به مصیبتی بزرگ شبیه است.

ماخوس در همین راستا ادعا کرد: این سخنان وزیر خارجه سوریه در حقیقت نشان می دهد که نظام سوریه نسبت به قطعنامه های بین المللی پشت کرده و به آنها توجه نمی کند.

شایان ذکر است پیش از این وزیر خارجه سوریه طی سخنانی بیان کرد: پست ریاست جمهوری موضوعی است که به سوری ها مربوط می شود.مرحله انتقالی در نظر ما انتقال به قانون اساسی جدید و دولت مشارکت با طرف دیگر است.ما آماده اتخاذ اقدامات لازم برای بازگشت سوری ها به کشورشان هستیم و از آن استقبال می کنیم. وی افزود: استفان دیمیستورا(نماینده سازمان ملل در امور سوریه) حق ندارد که جدول زمانی برای مذاکرات ژنو پیشنهاد کند و احدی حق ندارد که از موعد انتخابات ریاست جمهوری سخن بگوید و این حق اصیل ملت سوریه است وی باید موضع بی طرفانه اتخاذ کند و مخالف قرار دادن انتخابات ریاست جمهوروی در جدول برنامه گفتگوها هستیم.