معاون وزیر خارجه روسیه خبر رسانه ها مبنی بر مذاکره مسکو و واشنگتن درباره فدرالیسم در سوریه را تکذیب کرده و گفت: سوری ها باید در این باره تصمیم بگیرند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از تاس، «میخائیل بوگدانف» معاون وزیر خارجه روسیه و نماینده «پوتین» در امور خاورمیانه خبرهای رسانه ها مبنی بر مذاکرات مسکو و غرب بر سر ایجاد نظام فدرالیسم در سوریه را تکذیب کرد.

وی گفت: این گزارش ها چرت و پرت هستند. ما ایده ای از این دست را نداده ایم. اینگونه ایده ها بایستی از طرف خود سوری ها مطرح شوند.

وی گفت: مسئله نوع نظام در سوریه باید توسط خود سوری ها بین خودشان مورد مذاکره قرار گیرد و آنها باید در این باره به توافق برسند.

بوگدانف گفت: ترجیح ما حفظ یکپارچگی ارضی سوریه است و در این خصوص دخالت نمی کنیم و ایده ای هم نمی دهیم.