چهارمین نشست از سلسله نشست های «ارتباطات علم در ایران» با عنوان ارتباطات سلامت برگزار می شود.

به گزارش پرس شیعه، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات با همکاری انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات چهارمین نشست از سلسله نشست های «ارتباطات علم در ایران» با عنوان ارتباطات سلامت را برگزار می کند.

این نشست با حضور کیاسالار (پزشک عمومی و سردبیر هفته نامه سلامت)، نمازی (عضو هیات علمی دانشگاه تهران و عضو هیات تحریریه هفته نامه سلامت) سه شنبه ۲۶ اردیبهشت از ساعت ۱۰ الی ۱۲ در محل  سالن ادب واقع در  بزرگراه کردستان، خیابان دکتر صادق آیینه‌وند (۶۴ غربی)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، برگزار می شود.