حزب حاکم سوریه تصمیم اتحادیه عرب علیه حزب الله لبنان را تصمیمی تروریستی برشمرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از شبکه المنار، حزب حاکم بعث سوریه تصمیم اتحادیه عرب علیه حزب الله را محکوم کرده و آن را تصمیمی تروریستی برضد مقاومت ملی دانست که از لحاظ قانونی هیچ ارزشی ندارد.

حزب بعث سوریه در بیانیه ای تصمیم اتحادیه عرب علیه حزب الله را بازتاب موضع شورای همکاری خلیج فارس و نشانگر اطاعت محض اتحادیه عرب از رژیم های مرتجع شورای همکاری خلیج فارس دانست.

حزب بعث سوریه اعلام کرد که این تصمیم ابعاد توطئه علیه سوریه و مقاومت را ثابت می کند بویژه اینکه در گام اول عضویت سوریه در اتحادیه عرب تعلیق شده و با منحرف نمودن تصمیمات اتحادیه عرب این اتحادیه به یکی از خطرناک ترین حامیان رژیم صهیونیستی در سطح منطقه و بین المللی تبدیل شده است.

از سوی دیگر حزب دموکراتیک عربی اعلام کرد که اتحادیه عرب با تروریستی خواندن حزب الله که در همسویی کامل با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس انجام شده است در باتلاق خیانت ملی سقوط کرده است.

لازم به ذکر است که شورای وزرای خارجه اتحادیه عرب در ادامه سیاستهای خصمانه علیه جریان مقاومت، به رغم مخالفت لبنان، عراق و الجزایر حزب الله لبنان را گروهی تروریستی خواند.