نظامیان ارتش متجاوز عربستان، تجهیزات و خودروهای نظامی خود را در پایگاه نظامی “الممعود” در جیزان به جا گذاشته و گریختند.

به گزارش پرس شیعه، نظامیان سعودی پس از درگیری کوتاهی با نیروهای مشترک ارتش و کمیته‌های مردمی یمن از صحنه نبرد گریختند.
نیروهای یمنی در این عملیات یک دستگاه خودروی نظامی “برادلی” به جا مانده از مزدوران سعودی را منهدم کردند.

pressshia

pressshia

pressshia

pressshia

pressshia

pressshia

pressshia

pressshia

pressshia

pressshia