رهبر جریان صدر از ایران و عربستان خواست که برای حل مشکلات فیمابین به گفتگوهای جدی و سازنده روی بیاورند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از سومریه نیوز، مقتدی صدر رهبر جریان صدر امروز از ایران و عربستان سعودی خواست که خویشتن داری خود را حفظ کنند و تنش ها را کنار بگذارند.

وی با بیان این مطلب افزود: گفتگوهای سازنده میان ایران و عربستان، منطقه را در امنیت و آرامش باقی نگه خواهد داشت.

مقتدی صدر این گفتگوی جدی و سازنده را آغازی برای پایان آنچه به زعم خود جنگ طائفه ای توصیف کرد، دانست.