فیلم با موضوع حکیم فردوسی و زبان فارسی از غلامحسین ابراهیمی دینانی در ادامه قابل دریافت است.

به گزارش پرس شیعه، فیلم با موضوع حکیم فردوسی و زبان فارسی از غلامحسین ابراهیمی دینانی از لینک بالا قابل دریافت است.

در بخشی از این فیلم آمده است: «فردوسی اگر حماسه خود را نمی سرود به طور قطع الان بنده و شما به فارسی صحبت نمی کردیم. ما فردوسی داشتیم که زبان فارسی ما باقی ماند.»