پیش اجلاسیه کرسی نظریه پردازی «عینیّت ماهیّت و وجود» به همت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در قم برگزار شد.

به گزارش پرس شیعه؛ پیش اجلاسیه کرسی نظریه پردازی «عینیّت ماهیّت و وجود» به همت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه امروز با حضور استاد علی اکبر رشاد، حجج الاسلام و المسلمین استاد یدالله ز یزدان پناه، عبدالحسین خسروپناه و استاد دکتر مرتضی جوادی آملی به عنوان شورای داوران این پیش اجلاسیه برگزار شد.

همچنین حجج الاسلام و المسلمین عسکری سلیمانی دانشیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، دکتر حسین عشاقی استاد حوزه و دانشگاه و دکتر سیدمحمد انتظام استادیار دانشگاه مفید(ره) به عنوان ناقد در جلسه به ایرد سخن پرداختند.