مقامات ترک با هدف آغاز عملیات نظامی جدید جهت پاکسازی مناطقی از شهرهای عمدتا کردنشین این کشور از اعضای گروه «پ ک ک» در این شهرها حکومت نظامی اعلام کردند.

به گزارش پرس شیعه؛ به نقل از ای بی سی نیوز، مقامات ترک با هدف آغاز عملیات نظامی جدید جهت پاکسازی مناطقی از دو شهر عمدتا کردنشین این کشور از اعضای گروه «پ ک ک» در این شهرها حکومت نظامی اعلام کردند.

بنا بر این گزارش از ساعت ۴ بعد ازظهر امروز حکومت نظامی در شهر یوکسکوا در نزدیکی مرز ایران و عراق بر قرار خواهد شد و ورود و خروج به این شهر ممنوع اعلام شده است.

بنا بر گزارش های رسیده ده ها تانک و زره پوش ارتش ترکیه در این شهر مستقر شده اند.

دیگر شهری که از نیمه شب امشب در آن حکومت نظامی برقرار خواهد شد شهر نوسایبین در نزدیکی مرز سوریه است.

مقامات ترکیه اعلام کرده اند هدف از این عملیات ها بعد از اعلام پایان عملیات ارتش این کشور در مناطق کردنشین پاکسازی برخی مناطق این شهر ها از اعضای گروه پ ک ک و حذف برخی موانع و تله های انفجاری کار گذاشته شده توسط این گروه در این شهرها است.

گزارش ها حکایت از خروج مردم شهر نوسایبین از این شهر دارد.