جنبش جهاد اسلامی فلسطین ضمن مخالفت با تروریستی خواندن حزب الله لبنان اعلام کرد که این گروه همواره در طول تاریخ یک جنبش مقاومتی بوده است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از العهد، «خضر حبیب» یکی از رهبران جنبش جهاد اسلامی فلسطین در واکنش به تروریستی خواندن حزب الله لبنان اظهار داشت: حزب الله در طول تاریخ و از زمانی که تاسیس شد یک گروه مقاومتی بود.

وی با بیان این مطلب افزود: حزب الله، دشمن صهیونیستی را در سال ۲۰۰۰ از اراضی لبنان به عقب نشینی واداشت و در سال ۲۰۰۶ وارد نبرد بزرگی شد و به پیروزی دست یافت.

حبیب خاطرنشان کرد: حزب الله لبنان همچنان به عنوان یک جنبش مقاومت تا زمان آزاد سازی فلسطین به آرمان های خود پایبند است.

وی تصریح کرد: تروریستی خواندن حزب الله نه تنها به قضیه فلسطین بلکه به جهان عرب خدمتی نخواهد کرد و تنها به نفع دشمن صهیونیستی خواهد بود.