عبد الحمید دشتی نماینده شیعی پارلمان کویت در واکنش به لغو مصونیتش در امروز (یکشنبه) اعلام کرد حتی اگر او را تکه‌ تکه‌ ام کنند مواضعش را تغییر نخواهد داد.

به گزارش پرس شیعه، در بیانیه دفتر دشتی آمده است: عبدالحمید دشتی تا زمانی که صدایش به محافل، خیابان‌ها و وجدان‌های بیدار می‌رسد ساکت نخواهد نشست و مواضعش را تغییر نخواهد داد.

دشتی در ادامه گفت: به «آغاز» بازگردید حال وضعیت هر چه می‌خواهد باشد و شرایط هر تغییری کرده باشد؛ از شما می‌خواهم که مصونیت دشتی را لغو کنید زیرا مصونیت واقعی من در گفتن حقیقت است.

کمیسیون قانونگذاری و امور حقوقی پارلمانی کویت امروز (یکشنبه) با لغو مصونیت قضایی عبدالحمید دشتی در قضیه مربوط به توهین به عربستان موافقت کرد
دشتی به داشتن مواضع حمایتگرانه از مقاومت در منطقه و دفاع از دولت سوریه معروف است