آستان مقدس حسینی قطعه طلایی را به یک عروس و داماد اهل جنوب عراق هدیه داد.

به گزارش پرس شیعه؛ آستان مقدس حسینی قطعه طلایی را به یک عروس و داماد اهل جنوب عراق هدیه داد. در این قطعه طلا نام عروس و داماد با طلا الصاق شده و وسط آن نیز منقش به نام امام حسین علیه السلام می باشد.

آستان مقدس حسینی در توضیح علت اهدای این قطعه طلا به عروس و داماد عراقی گفت: این هدیه برای قدردانی از اقدام زهرا(عروس) است که پس از آنکه خواستگار او به نام امجد مورد حمله تروریست ها قرار گرفت و جراحت های شدیدی به بدن او وارد شد باز هم حاضر به ازدواج با او بود و بر آن اصرار داشت.

جوان عراقی در منطقه خالدیه به شدت مجروح شده و دو ساق پای خود را از دست می دهد و هنگامی که در بیمارستان بستری است از خانواده خود می خواهد به سراغ خانواده عروس رفته و از آنها عذرخواهی کنند و بگویند دیگر قادر به ازدواج با زهرا نیستم، اما زهرا و خانواده او که این خبر را می شنوند، بر این ازدواج پافشاری می کنند و می گویند عقد این دو جوان باید در بیمارستان خوانده شود.

در ادامه این ماجرا دو روز پیش خانواده عروس به بیمارستان رفته و عقد این دو جوان را در بیمارستان جاری می کنند.

خانواده زهرا در بیان علت تمایل خود برای ازدواج با این جوان جانباز گفتند او مردانگی و انسانیت خود را به خوبی نشان داد و این برای ما کافی است.

http://media.hawzahnews.com/59256bd027ec64.jpg

http://media.hawzahnews.com/59256bd0279cf3.jpg

http://media.hawzahnews.com/59256bd0273ff2.jpg