باستان‌شناسان فرانسوی انباری از سلاح‌ های سرد برنزی را کشف کردند که تاریخ آن به سال‌های ۶۰۰ تا ۹۰۰ قبل از میلاد (عصر آهن دوم) باز می‌گردد. این انبار حاوی تعدادی سلاح سرد، جعبه‌های حمل تیر، سلاح‌های فلزی و پنج عدد کمان است.

به گزارش پرس شیعه بر طبق گزارش روزنامه «لوریون،» وزارت دفاع فرانسه، مرکز ملی پژوهش‌های فرانسه و تعدادی از دانشگاه‌های پاریس در کشف این انبارمشارکت داشته‌اند.

یکی از باستان‌شناسان اظهار داشت مخفی کردن این اسلحه‌ها در زیر زمین امری عادی بوده است؛ زیرا در ساخت آن‌ها مواد گرانبهایی همچون پوست و چوب استفاده شده است. این مواد تنها در ساخت اسلحه شاهان استفاده می‌شده و در سلاح‌های معمولی کاربرد نداشته است.

مأموریت این گروه فرانسوی بررسی نظام سیاسی اجتماعی منطقه در دوران باستان گزارش شده است.