مهندی گفت: نیمی از تروریست های انتحاری داعش که خود را در عراق منفجر کرده اند، شناسنامه عربستانی دارند و عربستان قبل از تاسیس حکومت جدید عراق حامی تروریسم بوده و هست.

به گزارش پرس شیعه؛ ابومهدی مهندی جانشنین فرمانده نیروهای بسیج مردمی عراق روز گذشته گفت: نیمی از تروریست های انتحاری داعش که خود را در عراق منفجر کرده اند، شناسنامه عربستانی دارند و عربستان قبل از تاسیس حکومت جدید عراق حامی تروریسم بوده و هست.

وی افزود: عربستان از زمان تاسیس حکومت جدید عراق در سال ۱۹۲۰ میلادی تا کنون مرکز تروریسم است و اندیشه وهابی باعث شده امروز تروریست های داعش و القاعده ظاهر شوند و همین ها بودند که در گذشته دوبار به نجف اشرف و دو بار به کربلا حمله کردند و به قتل عام مردم پرداختند.

جانشین فرمانده بسیج مردمی خاطر نشان کرد پیش از تاسیس حکومت جدید عراق در ۱۹۲۰ تا امروز راوبط ما با دولت عربستان پر تنش بوده و تنها دوره تفاهم میان دو کشور همان دوره صدام بود که صدام تصمیم گرفت به جمهوری اسلامی ایران همسایه خود حمله کند و در این راه صدام حتی مردم خود و کردها و شیعیان اهوار را نیز قتل عام کرد.

وی در مورد نشست ریاض نیر گفت: این گونه نشست ها نمی تواند چهره زشت و کریه عربستان و حامیان و هم پیمانان آنها را تطهیر کند و بهترین گواه ما بر این ادعا اتفاقاتی است که امروز در یمن جریان دارد و اینکه ما می بینیم در عراق بیش از نیمی از تروریست های انتحاری شناسنامه عربستانی دارند و در کنار اینها اندیشه تحریکی و افراطی وهابی نیز از مساجد عربستان و متاسفانه از حرم مکی و نبوی به همه جا منتشر می شود و برگزاری این نشست نمی تواند کشورهای حامی تروریسم را از ننگی که گریبان آنها را گرفته نجات دهد.