علمای دینی در بحرین برای محکوم کردن تعدی رژیم آل خلیفه به خانه آیت الله شیخ عیسی قاسم رهبر معنوی شیعیان این کشور خواهان برگزاری نافرمانی مدنی شدند.

به گزارش پرس شیعه؛ علمای بحرینی همچنین خواهان ادامه دفاع از اعتقادات و مرجعیت دینی در بحرین و تداوم حضور در میدان الفداء در شهرک الدراز تا زمان اطمینان یافتن از سلامتی آیت الله قاسم و رفع محاصره خانه وی شدند.

علمای بحرینی رژیم آل خلیفه را مسئول جان آیت الله قاسم و همه بازداشت شدگان دانستند و خواهان برگزاری مراسم عزاداری و عزای عمومی در بحرین در یادبود شش شهید بحرینی و بستن بازارها و فروشگاهها و روشن کردن چراغ ها در شب شدند.

علمای بحرین همچنین اعلام کرده اند که سرنوشت آیت الله عیسی قاسم پس از حمله به منزل ایشان نامعلوم است، و تماس با منزل و اطراف منزل ایشان قطع شده است.

در همین حال، حوزه علمیه نجف اشرف کشتار صورت گرفته در الدراز و هتک حرمت آیت الله عیسی قاسم را محکوم کرد. دیشب نیز تجمع گسترده ای در نجف اشرف در حمایت از آیت الله شیخ عیسی قاسم و محکوم کردن اقدامات رژیم آل خلیفه برگزار شد.