احمد ابوالقاسمی مدیر رادیو قرآن درباره جای خالی برنامه هایی برای پاسخ به دغدغه های دینی جوانان بیان کرد که باید این شبکه به‌روزتر باشد و با استفاده از کارشناسان جوان در این مسیر گام بردارد.

احمد ابوالقاسمی مدیر رادیو قرآن که به تازگی به این شبکه رادیویی آمده است درباره رویکردهای خود در این شبکه به پرس شیعه گفت: قطعا ما ادامه دهنده راه مدیران قبلی خواهیم بود و با توجه به اینکه خود من در بحث تلاوت متخصص هستم به این موضوع نگاه ویژه ای داریم.

وی ادامه داد: ما در اولین قدم نگاهی ویژه به پخش قرائت تحقیق داریم که قرار است انتخاب شده تر و دقیق تر و متناسب با نیاز مخاطبان حرفه ای رادیو قرآن تغییر کند. همچنین از نظر کارشناسی بسیاری از افرادی که می توانند شنونده خوبی برای ما باشند استفاده می کنیم. هر شنونده می تواند بعد از آشنایی با رادیو قرآن طرح های نوینی برای ما داشته باشد. به این ترتیب قصد داریم یک هم اندیشی گسترده با مخاطب حرفه ای خود، استادان و کارشناسان داشته باشیم.

مدیر رادیو قرآن با اشاره به طرح های جدید برای این شبکه اظهار کرد: یکی از اقداماتی که من در نظرم است برای شبکه انجام دهم یک کارگاه آموزش عملی تلاوت قرآن است برای کسانیکه در زمینه تقلید کردن و نحوه آموزش قرآن سوالات زیادی دارند. ما می خواهیم در ۳۰ برنامه یک ساعته این کارگاه ها را با قاریان جوان برگزار کنیم.

وی اضافه کرد: بحث دیگر فراگیر کردن هنر تلاوت در جامعه است که باید در این زمینه برنامه هایی داشته باشیم از جمله پخش کرسی های تلاوت که در طول سال اجرا می شود.

ابوالقاسمی در واکنش به جای خالی برنامه ای برای پاسخ به سوالات چالشی مخاطبان درباره مسایل دینی اظهار کرد: در این حوزه هم برنامه هایی داریم که شاید بعد از ماه مبارک رمضان بخواهیم به آنها بپردازیم. بسیاری از جواب هایی که به این سوالات مردم داده می شود جواب های ۵۰ سال پیش است و پاسخ دهنده ها با شیوه دریافت افراد ۵۰ ساله و ۶۰ ساله پاسخ می دهند که فقط این سنین را راضی می کند.

وی در واکنش به اینکه شبکه های رادیویی و تلویزیونی قرآن بیشتر به مخاطبان این حوزه ها منحصر شده است، یادآور شد: این هنر شبکه است که بتواند مخاطب عام خود را جذب کند و نیازشان را برطرف کند. با این حال مبلغان دین وظیفه دارند در یک دستشان روزنامه و در دست دیگر قرآن داشته باشند تا بتوانند سوالات و دغدغه ها را به روز پاسخ دهند که البته این افراد کم هستند.

مدیر رادیو قرآن در پایان بیان کرد: ما نباید فکر کنیم یک جوان ۲۰ ساله باید مانند فکر کند و ما قطعا باید در این رویکرد از کارشناسان جوان استفاده کنیم.