کتاب اخلاق دین مدار و دنیاگرا نوشته بهروز محمدی منفرد و بیژن منصوری توسط انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد.

به گزارش پرس شیعه، کتاب اخلاق دین مدار و دنیاگرا نوشته بهروز محمدی منفرد و بیژن منصوری است که با موضوع دنیاگرایی ـ اخلاق اسلامی به تازگی منتشر گردیده است.

مسئله اصلی این کتاب، تحلیل ماهیت اخلاق از دو زاویه دینی و دنیایی است. پرسشهایی که در این چارچوب مطرح می شوند عبارتند از: اخلاق در دو نظام دینی و سکولاری چگونه تعریف و تحلیل می شود؟ اخلاق دینی و سکولاری به لحاظ مبنا و انگیزه و رسالت، چه تفاوتی با هم دارند؟ پیامدهای پذیرش رویکردهای اخلاق دینی و سکولاری برای زندگی انسان چیستند؟ پیروی کدامیک از این دو نظام فکری، پیامد مثبت و کدام یک منفی برای زندگی انسان در پی دارند؟

در پاسخ آغازین به این پرسش‌ها می‌توان گفت که اخلاق سکولار برای بهره‌وری انسان از دنیا صورتبندی می‌شود و برای همین پای‌بندی به آن، انسان را از توجه به ابعاد دیگر حیات غافل می‌کند. اخلاق دینی با توجه به سازگـاری با ابعـاد دوگانه انسان، سامان‌دهـی می‌شود و عمل به مصادیق آن سبب می‌شود تا انسان دنیا را با آخرت پیوند دهدو به سعادت کمال نهایی نائل آید.

کتاب «اخلاق دین‌مدار و دنیاگرا» نوشته بهروز محمدی منفرد و بیژن منصوری در ۱۴۸ صفحه و با قیمت ۱۱۰۰۰ تومان منتشر شده است.