گروهی از سناتورهای آمریکایی از تلاش خود برای لغو دستکم بخشی از معامله تسلیحاتی انجام شده میان ترامپ و عربستان سعودی خبر دادند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از دیلی استار، گروهی از نمایندگان مجلس سنای آمریکا نسبت به قراردادهای امضا شده میان ترامپ و عربستان سعودی شده و خواستار توقف دستکم بخشی از این قراردادها شده اند.

بر اساس این گزارش، سناتور رند پائولاز حزب جمهو ریخواه و سناتور کریس مرفی از حزب دمکرات به همراه ال فرانکن پیش نویس قطعنامه ای را تهیه و تنظیم کرده اند که بر اساس آن، دستکم بخشی از توافق انجام شده با عربستان سعودی در خصوص فروش تسلیحات به این کشور از سوی آمریکا ملغی خواهد شد.

گفتنی است قانون کنترل بر صادرات تسلیحات مصوب سال ۱۹۶۷ به سناتورهای آمریکا این اجازه را می دهد تا در خصوص صادرات تسلیحات رای داده و مخالفت احتمالی خود را با این عمل اعلام کند.

گفتنی است با اجرای احتمالی این قطعنامه دستکم جلوی ۱.۵ میلیارد دلار از حجم معاملات تسلیحاتی میان دولت آمریکا و عربستان سعودی گرفته خواهد شد.